Překlady a tlumočení | angličtina pro firmy Brno

Naše agentura nabízí vysoce kvalitní překlady Z a DO angličtiny, němčiny, italštiny a ruštiny. Náš malý překladatelský tým je zárukou individuálního přístupu – překlady nezadáváme externím spolupracovníkům, takže klient má možnost přímého kontaktu s překladatelem, a to v kterékoli fázi překladového procesu. Při překladu odborných textů používáme CAT nástroje zaručující jak jednotnost terminologie uvnitř dokumentu tak i shodu s terminologií souvisejících témat on-line. U překladů do cizího jazyka zajišťujeme korekturu rodilým mluvčím.

Kromě překladů poskytujeme také tlumočnické služby.

Rovněž nabízíme korektury českých i cizojazyčných textů. Nejste-li si jisti kvalitou textu, rádi jej pročteme, opravíme, případně přeformulujeme tak, aby byl gramaticky i stylisticky správný a srozumitelný.


Garantujeme:

  • důsledně provedený překlad bez významových, stylistických, gramatických a formálních chyb
  • korekturu rodilým mluvčím
  • terminologickou jednotnost
  • individuální přístup k zákazníkovi
  • přijatelnou cenu

Dále nabízíme:

  • tlumočnické služby v angličtině, němčině, italštině a ruštině
  • tlumočnické služby v lokálních západoukrajinských dialektech
  • výpis terminologického glosáře pro kontrolu nebo další využití zadavatelem