Náš tým | angličtina pro firmy Brno

angličtina pro firmy Brno

Mgr. Dita Pytlíková Dvořáková

LEKTORKA ČEŠTINY PRO CIZINCE
Absolvovala studijní pobyt v Dánsku na Univerzitě v Kodani. Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny filmu, divadla a literatury. Má certifikát FCE. Již sedm let se plně věnuje výuce češtiny pro cizince. Využívá široké škály výukových metod od brain stormingu přes logické hry až k propojení jazykové výuky a pohybu. Je členkou Asociace učitelů češtiny pro cizince a zúčastňuje se pravidelně jejich setkání, kde se snaží najít nové způsoby výuky tohoto krásného, ale těžkého jazyka.

angličtina pro firmy Brno

Ing. Petr Pytlík

JEDNATEL
Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory Německý jazyk a literatura a Francouzský jazyk a literatura. Vyučuje němčinu a češtinu pro cizince (na základě němčiny, angličtiny a francouzštiny). Od roku 2003 pracuje jako překladatel na volné noze. Je členem Jednoty překladatelů a tlumočníků. Studuje doktorský program na Masarykově univerzitě, obor Německá literatura. Pravidelně přednáší na českých i zahraničních univerzitách. V letech 2012-13 působil na Technické univerzitě v Drážďanech. Nyní je činný jako doktorand na Masarykově univerzitě v Brně.

angličtina pro firmy Brno

Mgr. Svatava Kyselová

LEKTORKA NĚMČINY A ANGLIČTINY
Vystudovala Filozofickou fakultu – obor Německý jazyk a literatura a Učitelství německého jazyk a a literatury. Poté několik let působila v jazykových školách,kde učila němčinu a angličtinu. Je naší specialistkou na výuku přímou metodou, tj. bez zprostředkujícího jazyka. Během jejích lekcí se studenti rozhodně nenudí, ať již vyučuje brzo ráno nebo odpoledne po práci.

angličtina pro firmy Brno

Mgr. Táňa Farkačová

LEKTORKA ANGLIČTINY A ŠPANĚLŠTINY
Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor – Španělský jazyk a literatura, obor – Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy. Má certifikát FCE. Od roku 2008 se intenzivně věnuje výuce španělštiny. Specializuje se na individuální a firemní výuku v malých a středně velkých skupinách a na výuku dětí. Jejími zájmy jsou literatura, cestování, hudba.

angličtina pro firmy Brno

Mgr. Sabina Weisová

LEKTORKA ANGLIČTINY A ČEŠTINY PRO CIZINCE
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor anglický jazyk a literatura a český jazyk a literatura. Specializuje se na přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce FCE, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, firemní výuku, výuku vedoucích pracovníků a Business English. Absolvovala několik studijních pobytů ve Velké Británii a je stále v kontaktu s rodilými mluvčími. Má certifikát pro učitele angličtiny Cambridge Advanced English (CAE), Teaching English.

angličtina pro firmy Brno

Mgr. Michal Kubina

LEKTOR ČEŠTINY PRO CIZINCE
Vystudoval mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. Zúčastnil se několika evropských studentských setkání ve Francii, Polsku a Bělorusku. Půl roku studoval na Fakultě sociálních věd Univerzity v Ljubljani ve Slovinsku. Je členem Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Zabývá se skupinovou i individuální výukou češtiny pro cizince jako lektor ve škole, na volné noze i v prostředí neziskové organizace. Díky empatickému přístupu se jeho lekce vyznačují tvůrčí a dynamickou atmosférou.

Do našeho týmu patří i tito externí lektoři: Mgr. Lucie Seibertová, Mgr. Radka Überhuberová, Mgr. Eliška Kaszper, Mgr. Věra Fialová, Mgr. Pavla Sysalová, MgA. Julia Yefimtchuk, Anna Sidelnikova